KRS

przycisk_odpiskrs

Krajowy Rejestr Sądowy – zaświadczenia i odpisy z KRS przez internet !

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem jawnym – każdy zainteresowany zatem ma możliwość uzyskania informacji z KRS. Odpisy dokumentów z rejestru KRS można uzyskać osobiście w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego lub zamówić przez internet wypełniając formularz zamówienia na stronie www.KrajowyRejestrSądowy.pl z wysyłką na wskazany adres. Odpisy KRS przez internet można zamówić dla dowolnego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze KRS z całej Polski. Odpis KRS jest wysyłany w wersji papierowej – jest to dokument prawny, posiadający pieczęć Sądu oraz podpis osoby wydającej odpis.

Rodzaje wydawanych dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego:

- aktualny odpis KRS
- pełny odpis KRS
- zaświadczenie o wpisie lub wykreśleniu podmiotu z rejestru KRS
- wyciąg z KRS (wypis z KRS zawierający dane jednego z działów wpisów w KRS)

Dodatkowo dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru KRS Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego prowadzi odrębne akta rejestrowe w postaci papierowej, zawierające wszelkie dokumenty związane z rejestracją pomiotu. Akta rejestrowe KRS zawierają szczegółowe informacje dotyczące określonego podmiotu KRS spółki, stowarzyszenia lub fundacji. Akta są prowadzone w formie teczek, które zawierają dokumenty tj. wnioski o wpis do krs (rejestracja lub zmiana), postanowienia sądu, akty notarialne, wzory podpisów, adresy osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, uchwały zarządu, statut stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności za dany rok rozliczeniowy.

Każdy zainteresowany może przeglądać akta, jednak są one tylko dostępne w Wydziale Gospodarczym, w którym jest zarejestrowany podmiot.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

ODZIAŁY GOSPODARCZE KRS

CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Lp.

Jednostka organizacyjna

Adres

1

Centrala Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00‑454 Warszawa

2

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Białystok,ul. Mickiewicza 103

3

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlasce Biała Podlaska,ul. Brzeska 20/22

4

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej Bielsko – Biała,ul. Bogusławskiego 24

5

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Bydgoszcz,ul. Toruńska 64 A

6

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Chełm,al. I Armii Wojska Polskiego 16

7

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Ciechanów,ul. Mikołajczyka 6

8

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Częstochowa,ul. Rejtana 6

9

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Elbląg,ul. Pułkownika Dąbka 8/12

10

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ Gdańsk,ul. Piekarnicza 10

11

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Gliwice,ul. Powstańców Warszawy 33

12

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski,ul. Chopina 52 bl. 15

13

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jelenia Góra,ul. Bankowa 18

14

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Katowice,ul. Lompy 14

15

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Kalisz,ul. Asnyka 56a

16

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Kielce,ul. Warszawska 44

17

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koninie Konin,ul. Wojska Polskiego 2

18

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Koszalin,ul. Gen. Wł. Andersa 34

19

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krakowie Kraków,ul. Przy Rondzie 7

20

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Krosno,ul. Wolności 3

21

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Legnica,ul. Złotoryjska 19

22

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Leszno,ul. Dąbrowskiego 2

23

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Świdnik,ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

24

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łodzi Łódź,ul. Pomorska 37

25

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łomży Łomża,ul. Polowa 1

26

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Nowy Sącz,ul. Strzelecka 1A

27

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Olsztyn,ul. Partyzantów 70

28

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Opolu Opole,ul. Plebiscytowa 3a

29

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Ostrołęka,Ul. Mazowiecka 3

30

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Pile Piła,Al. Powstańców Wielkopolskich 79

31

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski,ul. Słowackiego 5

32

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Płocku Płock,ul. Kilińskiego 10B

33

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu Poznań,ul. Grochowe Łąki 6

34

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Przemyśl,ul. Mickiewicza 14

35

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radom,ul. Żeromskiego 53

36

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Rzeszów,ul. Gen. J. Kustronia 4

37

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Siedlce,ul. Biskupa I Świrskiego 26

38

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Sieradz,Al. Zwycięstwa 1

39

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Skierniewice,ul. Reymonta 12/14

40

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Słupsk,ul. Szarych Szeregów 13

41

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Suwałki,ul. Przytorowa 2

42

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie Szczecin,ul. Królowej Korony Polskiej 31

43

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Tarnobrzeg,ul. Sienkiewicza 27

44

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Tarnów,ul. Dąbrowskiego 27

45

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Toruń,ul. Młodzieżowa 31

46

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Wałbrzych,ul. Słowackiego 11

47

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Warszawie Warszawa,ul. Czerniakowska 100

48

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Włocławek,ul. Kilińskiego 20

49

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu Wrocław,ul. Poznańska 16-20

50

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Zamość,ul. Partyzantów 10

51

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zielona Góra,ul. Kożuchowska 8

.

Wyszukiwarka punktu Krajowego Rejestru Karnego KRK www.zaswiadczeniekrk.pl

.

 

Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w rejestrze KRS

W przypadku składania wniosku o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 - zaświadczenie płatnika składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 - zaświadczenie  o nadaniu numeru NIP